I po Walnym Zebraniu

W ostatnią niedzielę, to jest 23 kwietnia, pomimo dosyć ładnej pogody, około godziny 11 na plaży w Gdańsku Jelitkowie nie było prawie wcale Morsów.

DSC00210

W tym samym czasie zaczynało się Walne Zebranie członków Gdańskiego Klubu Morsów połączone z wyborami do Zarządu Klubu oraz do Komisji Rewizyjnej.

DSC00218

Walne Zebranie członków naszego Klubu odbywało się jak zawsze w Restauracji “Parkowa” w Gdańsku Jelitkowie (niedaleko plaży). W związku z brakiem kworum, zarządzono przerwę, po której rozpoczęło się drugie, prawomocne Zebranie. Według Sekretarza Klubu – Koleżanki Marzeny Charkiewicz w ostatnim okresie za niepłacenie składek skreślono kilkadziesiąt osób i w chwili obecnej Klub liczy 255 członków.

DSC00211

Zebranie otworzył Kolega Lech Szymaniuk – dotychczasowy Prezes Klubu. Do porządku obrad zgłoszono propozycję zmian w statucie Klubu w zakresie ilości osób stanowiących Zarząd Klubu. Formalny wniosek zgłosił Kolega Wiesław Płonowski. Wniosek został odrzucony większością głosów. Następnie Kolega Prezes podjął próbę odczytania sprawozdania Zarządu, ale przerwano Mu. Wiedząc o jego rezygnacji z funkcji, wręczono mu album z jego zdjęciami oraz odczytano wierszyk na jego cześć. Ostatecznie Prezes odczytał sprawozdanie i złożył deklarację, że ze względów zdrowotnych nie będzie ubiegał się o dalsze pełnienie funkcji w Zarządzie, ale będzie pomagał nowemu Prezesowi.

DSC00223

Wszyscy oklaskami podziękowali Prezesowi za jego kilkadziesiąt lat pracy dla Klubu. Kolega Brzoskowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które uzupełnił Prezes odczytując sprawozdanie finansowe przygotowane przez księgowego. W ubiegłym roku finansowym budżet Klubu zamknął się niewielką stratą (ponad 60 osób nie zapłaciło jeszcze składek za bieżący sezon).

Przegłosowano absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Zarządu Klubu – zgłoszono 5 kandydatur, ale tylko 3 osoby zgodziły się kandydować, później jedna zmieniła zdanie i ostatecznie było czworo kandydatów. W jawnym głosowaniu do Zarządu Klubu weszli Koleżanka Marzena Charkiewicz (otrzymała najwięcej głosów) oraz Koledzy Aleksander Cierpicki i Aleksander Panow. Dotychczasowi Sekretarz i Wiceprezes Klubu chcieli pozostać na swoich stanowiskach, wobec czego nowym Prezesem Gdańskiego Klubu Morsów został Aleksander Cierpicki.

DSC00214

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono tylko 3 kandydatury (dotychczasowych jej członków) i osoby te zgodziły się kandydować. Prawie przez aklamację zgromadzeni potwierdzili zaufanie do tych osób i Komisja pozostała w dotychczasowym składzie. W Komisji Rewizyjnej pozostały Koleżanki Grażyna Szymańska i Halina Burzyńska oraz Kolega Kazimierz Brzoskowski. W ramach wolnych wniosków zgłoszono prośbę o nadanie Koledze Lechowi Szymaniukowi tytułu “Członka Honorowego” – przegłosowano to natychmiast nazywając go wręcz “Honorowym Prezesem”. Na koniec wszyscy życzyli nowym władzom Klubu jak najlepszej pracy w całej kadencji.

Pojawił się również głos narzekający na to, że na Klubowej stronie www “niczego nie ma”. Za to przepraszam – spróbuję się poprawić.

Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry