Info

Zarząd Gdańskiego Klubu Morsów informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. w związku z epidemią korona-wirusa podjął decyzję o czasowym zawieszeniu działalności Klubu. W związku z powyższym, wszystkie planowane w najbliższym czasie spotkania i imprezy nie odbędą się. Równocześnie Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do członków o stosowanie się do zaleceń władz i dbanie o własne zdrowie.

Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry