Walne Zebranie

Zarząd Gdańskiego Klubu Morsów informuje, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w Restauracji Parkowa w Gdańsku Jelitkowie odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu. Zgodnie ze statutem w przypadku braku kworum, następne zebranie odbędzie się około 11.10 i będzie ono ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków Klubu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 2. Przedstawienie i zaakceptowanie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Klubu Morsów.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GKM.
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybranie Komisji Skrótacyjnej.
 7. Ustalenie sposobu głosowania (jawne/tajne).
 8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu oraz do Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybory do Zarządu Klubu oraz do Komisji Rewizyjnej.
 10. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski.
Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry