15.10
2008
 Walne Zgromadzenie Członków GKM

KOMUNIKAT

W dniu 26 października 2008 r. o godz. 11.00 w restauracji Parkowa w Gdańsku Jelitkowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Gdańskiego Klubu Morsów.
Obecność członków Klubu obowiązkowa.
W porządku obrad m.in. wybory do Komisji Rewizyjnej, omówienie spraw klubowych, wolne wnioski
i pytania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, jako następny termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się dzień 26 października 2008r. godz. 11.15.
Zarząd Klubu