Mamy nowe Władze w Klubie

Tuż przed godziną 11 w niedzielę 24 października nic nie wskazywało na to, że w naszym Klubie nastąpi “nowe otwarcie”. Przy lekko słonecznej pogodzie spacerowicze leniwie przechadzali się nad wodą…DSC01411a… piłkarze kończyli swój mecz …DSC01409a… a przy domku morsów prawie nikogo nie było.DSC01410aBo większość Gdańskich Morsów udała się na Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Morsów.

W namiocie przy pobliskiej restauracji “Karmazyn” trwały właśnie przygotowania do Walnego Zebrania Członków Klubu. Ze względu na brak właściwej ilości osób obecnych Walne planowane na godz. 11 nie odbyło się. DSC01414Natomiast drugie spotkanie wyznaczone na godzinę 11.15 nieco się opóźniło z powodów proceduralnych (wpisania wszystkich obecnych na listy obecności oraz rozdania mandatów).DSC01418Oczekując na rozpoczęcie Morsy raczyły się “herbatkami” lub innymi “grzanymi” napojami. Wiele osób nie widziadło się od poprzedniego sezonu, więc rozmowom nie było końca.DSC01419DSC01420Około godziny 11.30 Kolega Aleksander Panow otworzył Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Morsów.DSC01425Ustępujący Vice Prezes przedstawił rys historyczny Klubu oraz problemy jakie pojawiły się po śmierci naszego Kolegi Lecha Szymaniuka, wieloletniego Prezesa Klubu. Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania, ustalono jawny sposób głosowania i wybrano Komisję Skrutacyjną w osobach: Gabrieli Bobkowskiej, Tomasza Bielasa i Romualda Juchniewicza. Przedyskutowano sprawę braku w porządku obrad absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ostatecznie przyjęto w głosowaniu zaproponowany wcześniej porządek obrad i przystąpiono do wyboru 3 osób do Zarządu Klubu.

Zgłoszono  4 kandydatury: Aleksandra Panowa, Krzysztofa Bobkowskiego, Haliny Burzyńskiej i Tadeusza Wądołowskiego. W głosowaniu najwięcej głosów otrzymały pierwsze 3 osoby i one będą stanowiły nowy Zarząd Gdańskiego Klubu Morsów. Kolegę Tadeusza Wądołowskiego zgłoszono ponownie jako kandydata do Komisji Rewizyjnej obok Kazimierza Brzoskowskiego i Grażyny Bielas. Ze względu na brak większej ilości kandydatów przegłosowano właśnie taki skład nowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie omówiono wszystkie proponowane zmiany do Statutu, które mają ułatwić funkcjonowanie Klubu i pozwolą uniknąć w przyszłości problemów technicznych, o których mówił Kolega Olek Panow. Dodatkowo zaproponowano uzupełnienie Statutu o zapisy pozwalające na ewentualne  wypłacanie wynagrodzenia dla członków Zarządu w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Po dyskusji zrezygnowano w ogóle z tego zapisu i przegłosowano pozostałe zmiany.

W ramach punktu Zebrania – dyskusja na tematy dowolne poruszono następujące kwestie:
– adresu korespondencyjnego Klubu (Kolega Wądołowski),
– kosztów ponoszonych przez Klub (Koleżanka Zajączkowska),
– braku współpracy z dotychczasowym Sekretarzem (Koleżanka Burzyńska),
– propozycję przyznania “Honorowego Prezesa” Olkowi Cierpickiemu (Kolega Panow),
– ewentualnych problemów dotychczasowego Sekretarza (Koleżanka Mickiewicz),
– zachowania Morsów w wodzie (Kolega Rabczak).

Poprzez aklamację przyznano tytuł “Honorowego Prezesa” Olkowi Cierpickiemu – wieloletniemu Prezesowi i Vice Prezesowi Klubu.

Na tym Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Morsów zakończyło się. Czekamy obecnie na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry