Nowe (stare) władze Klubu

W dniu 14 kwietnia br. w restauracji Parkowa w Gdańsku Jelitkowie odbyło się Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Morsów. Zebranie otworzył Prezes GKM – Kolega Lech Szymaniuk. W związku z upływem 4-ro letniej kadencji władz Klubu – Zarząd oraz Komisja Rewizyjna złożyły swoje sprawozdania, a także konieczne było przeprowadzenie wyborów.

Zaproponowano ponowne kandydowanie dotychczasowego Zarządu (Prezes Lech Szymaniuk, Wiceprezes Aleksander Panow oraz Sekretarz Marzena Charkiewicz) i osoby te zgodziły się na to. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Przy jednym głosie przeciw i 2 wstrzymujących się Zebranie potwierdziło zaufanie do starego Zarządu wybierając go na następną kadencję.

Przy 3 głosach wstrzymujących się wybrano także nową Komisję Rewizyjną w “starym” składzie (Koleżanki Grażyna Szymańska i Halina Burzyńska oraz Kolega Kazimierz Brzoskowski). Innych kandydatur nie zgłoszono.

W ramach wolnych wniosków dyskutowano nad sprawą kontaktów z innymi Klubami z Polski, Kolegę Wiesława Płonowskiego uczyniono nieformalnym Pełnomocnikiem ds. Kontaktów z Innymi Klubami, wskazano również potrzebę koordynacji kalendarza naszych wewnętrznych imprez z terminami dużych imprez organizowanych przez inne Kluby. Na tym Zebranie zakończyło się.

Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry