Walne Zebranie Członków GKM

Zarząd Gdańskiego Klubu Morsów wraz z Komisją Rewizyjną zwołują w dniu
24 października br. o godz. 11.00 w Gdańsku Jelitkowie w obiektach restauracji “Karmazyn” Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Morsów.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków Klubu, zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu drugi termin Walnego Zebrania Członków Klubu ustala się w tym samym dniu
na godz. 11.15.

Porządek posiedzenia Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Klubu Morsów
w dniu 24 października 2021 r.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
  5. Wybór członków Zarządu Gdańskiego Klubu Morsów (Prezesa, Vice Prezesa oraz Sekretarza).
  6. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Klubu.
  8. Dyskusja na tematy dowolne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry